Postovi

Poduzetnik danas (ne)zna sve! - uči, zaposli učene ili nauči svoje ljude!

Slika
Cilj ovog posta jeste da probudi domaće preduzetnike da razmisle o svojim firmama i načinu upravljanja istima, te da počnu da rade na unapređenju poslovanja firmi sa ciljem pravovremenog razvoja poslovnih aktivnosti. 

S obzirom da živimo u maloj evropskoj zemlji Bosni i Hercegovini, možemo sa sigurnošću kazati da su male i srednje firme glavni pokretači domaće ekonomije. Većina privrednih subjekata posluje uspješno i predstavljaju pozitivne primjere preduzetništva i preduzetničkog duha. Uspjeh mnogih može se koristiti u edukativne svrhe, tako što će se uzimati za školski primjer razvoja preduzetničkog projekta te prevazilaženje svih preduzetničkih izazova u ovako rigidnom fiskalnom sistemu sa visokim javnim naknadama u svim segmentima poslovanja. 
Međutim, naš mentalitet običnog balkanskog čovjeka, često usporava razvoj preduzeća ne prihvatajući stručne savjete i trendove u globalnom svijetu.
Informaciona tehnologija je danas učinila da imamo besplatan pristup najnovijim dostignućima …

Spriječi ODLAZAK svog radnika u EU: Korak 4 IZVRŠI PLAN-irano i obećano !

Slika
Donijeli ste odluku da zadržite Vaše uposlenike, da ih inkorporirate u vrijednost Vašeg preduzeća, da im date do znanja da su oni stub poslovanja i da sa njima podijelite vrijednost koju stvaraju za Vas i zajedno sa Vama (profit i sigurnost), krenuli ste u realizaciju plana da prodate Vašim uposlenicima Vašu priču života i posla, da ih zadržite da sa Vama i Vama i njima grade firmu i vrijednost za budućnost, sada je vrijeme da u finalnom koraku sve planove i ciljeve, odnosno Vašu ponudu i priču pretvorite u stvarnost i djela!

U pretodnim poglavljima kreirali ste:
 1. Priču za prodaju - ponudu Vašim uposlenicima!
 2. Analizirali ste stanje u firmi i došli do činjenica koje se moraju popraviti, odnosno koje radna snaga potražuje, kako bi kvalitetno gradila poslovanje, odnosno izvršavali zadatke.
 3. Kreirali ste ciljeve i pripremili plan aktivnosti svih organizacionih dijelova i uposlenika u firmi.
Kako je puno posla i priče utrošeno u procesu transfera dosadašnje ustaljene prakse u fir…

Spriječi ODLAZAK svog radnika u EU: Korak 3 PLANIRAJ PRIČU ZA UPOSLENIKA

Slika
Drugi korak je bio postavljanje ciljeva. Kada ste postavili jasne ciljeve, i to:

 - kreirali ciljeve za svaki segment poslovanja,  - predstavili ciljeve Vašim suradnicima i članovima tima,  - razvili i zaključili konačnu listu ciljeva poslovanja firme,
vrijeme je da osmislite kako te ciljeve postići?
Imate jasno predstavljenu analizu radnih kapaciteta sa kojim raspolažete (korak 1) i ciljeve koje želite da postignete (korak2), prema tome sada Vam treba jasan plan kako da ostvarite ciljeve. Upravo ovaj post govori o tome kako da kreirate plan, i koji su detalji ključni u kreiranju realnog i ostvarivog plana. Mnogo je napisnih riječi o planiranju, izradi i kreiranju planova, formata, itd. Ovdje ćemo prosto prikazati šta je to što plan aktivnosti treba da sadrži, i kada kažemo plan, mislimo na plan djelovanja i poslovanja unutar firme koji treba da služi kao putokaz za ostvarenje postavljenih ciljeva (korak2). Ustvari, to je hodogram aktivnosti. 
Bilo da ste mala ili srednja firma, potr…

Spriječi ODLAZAK svog radnika u EU: Korak 2 IZGRADI PRIČU ZA UPOSLENIKA

Slika
U prošlom postu sam predstavio postojanje i sve izraženiji uticaj problema u privredi koji je predstavljen kroz povećan rizik odlaska stručne radne snage, koja se upravo dešava u Krajini, ali i u drugim dijelovima BiH. U tom postu sam kratko opisao prvi korak koji bi domaći privrednici, koji imaju izražen ovaj rizik, trebali da urade, a to je utvrđivanje realnog stanja radne snage u vlastitom preduzeću. 
Podsjećanja radi:
KORAK 1  - utvrđivanje postojećeg stanja radne snage u vlastitom preduzeću opis poslova i broj uposlenika,broj stručnih uposlenika ,segmentacija stručnih uposlenika po njihovoj važnosti za firmu (doprinos, znanje, prihod, bitno je odrediti referentnu vrijednost), ocijeniti nivo morala, motiva i ambicija uposlenika (razgovor 1na1, anonimna anketa, ili intervju od strane trećeg lica, agencije i sl, ili anonimno istraživanje mišljenja vlastite radne snage, slušanje i utvrditi kuloarske priče), analizirati platne razrede (gdje su bili, koliki su sada, ko je napredovao, ko…

Spriječi ODLAZAK svog radnika u EU: PRODAJ SVOJU PRIČU UPOSLENICIMA!

Slika
Poštovani, 
S obzirom da danas imamo "tabu" temu u privredi koja govori o riziku manjka radne snage ovdašnjih privrednika, naročito onih čija djelatnost podrazumijeva specifičnu stručnost i educiranost + iskustvo u struci, potrebno je istaknuti osnovne korake kako spriječiti da stručni ljudi odu iz firme, te da se aktivnije uključe u njen razvoj. Mnogi privrednici odgađaju momenat kada treba razmišljati o koracima koji definišu postupke zadržavanja i razvoja uposlenika, koji kao takav predstavlja jedan od temeljnih stubova za dalji razvoj i funkcionisanje preduzeća. Danas funkcionišemo u privredni koja i dalje ima epitet "u razvoju", ali tržište je daleko ispred tog razvoja jer smo svjedoci tržšnih uticaja sa aspekta konkurencije, kvaliteta i standarda u svim privrednim djelatnostima (sektorima). Nažalost, shodno potrošačkoj moći, živimo i radimo u, još uvijek, cjenovno osjetljivom, društvu. 
Većina menadžera malih i srednjih preduzeća se zapita šta je problem tek…

RIZIK odlaska radnika od VAS: TEST ZA PRIVREDNIKE !

Slika
S obzirom da je jedna od gorućih tema danas u Bosni i Hercegovini odlazak mladih, starih, stručnih i nestručnih uposlenika, odlučio sam da dam svoj osvrt na taj fenomen unutar naše privrede, koji očito, postaje jedan od važnijih problema za BH privrednike. 
Uposlenici domaćih firmi odlaze iz BiH u zemlje Evropske Unije na rad, i velikim dijelom to su stručni ljudi, majstori zanata, te sa dugogodišnjim iskustvom u segmentima u kojem rade. Veliki broj je kvalificiranih vozača, varioca, mašinskih tehničara i inžinjera, građevinskih tehničara i inžinjera, tesara, drvnih tehničara i inžinjera, cnc programera, informatičara, medicinskih tehničara i diplomiranih doktora medicine, specijalista medicinskih nauka, proizvodnih radnika, limara, zidara, ekonomista i drugih.  Domaće firme još uvijek nisu dovoljno jasno i precizno ocijenili ovaj trend opasnim za njihov razvoj, jer još uvijek je taj trend manjka radnika zamaskiran pojedinim velikim poslodavcima (državom) i nekim većim firmama (indus…

Kako da ulaganje u zaposlenike bude INVESTICIJA,a ne TROŠAK?

Slika
Želite li utvrditi potencijal svojih voditelja,  ciljano ulagati u zaposlenike, pratiti promjene u stupnju razvojenosti kompetencija, postaviti prave ljude na prave pozicije, povećanje učinkovitost (produktivnost, kvalitetu rada i usluga) i motivaciju voditelja? Osigurati povrat investicije u ljude? Uvedite kompetencijski model i sustav mjerenja! Svaka kompanija ili organizacija koja ima za cilj dugoročno i uspješno poslovanje na sve konkurentnijem i zahtjevnijem tržištu prisiljena je promišljati i raditi na svom razvitku i unpređenju kako sustava, tako i ljudskih resursa. Međutim, bez sustavnog i kontinuiranog ulaganja teško je očekivati uspješnost ishoda ovakvih procesa.  U tržišnom gospodarstvu se uobičajeno ne govori o razvoju stručnjaka za kvalitetu, nego o razvoju ljudskih potencijala u funkciji kvalitete. Tko će unutar razvijenih potencijala preuzeti funkciju za kvalitetu, stvar je drugih kriterija. Dakle, razvoj ljudskih potencijala u nekoj firmi mora biti u funkciji razvoja po…