Da li je Vaša prodaja efikasna?

Povezana slika


EFIKASNOST PRODAJE predstavlja skup procesa i aktivnosti koji unapređuju prodajni proces i povećavaju broj ugovorenih poslova - prodaja. 


Ustvari tu se radi o odgovora na 4 pitanja:


  1. Koja je PRODAJNA STRATEGIJA naše firme: koja je Vaša prodajna strategija, što znači koje proizvode želite prodati na kojim tržištima?
  2. Koji tip ORGANIZACIJSKE STRUKTURE ćemo iskoristiti da bismo plasirali naše proizvode na tržište? Da li su to naši vlastiti prodavači, ili ćemo angažovati distribucijsku mrežu?
  3. Kakvi LJUDI su nam u firmi koji će to da rade? Da li su sposobni da provedu strategiju?
  4. Koje su to AKTIVNOSTI u kojima ću angažovati ljude? Kojim aktivnostima do ugovorene prodaje?


Kada govorimo o efikasnosti u prodaji, možemo kazati da moramo imati strategiju koja je prilagođena našim kapacitetom, da moramo organizovati strukturu naše firme kako bi mogla adekvatno i efikasno procesuirati narudžbe, moramo imati ljude koji će to izvršavati efikasno i uspješno, te na kraju moramo znati koje su to aktivnosti ljudi kojima će osigurati izvršenje strategije. 

Većina menadžera kada imaju problem u prodajnoj efikasnosti prvi razlog definišu u nagradama i treningu, tj. misle da mogu povećanjem plate i većim brojem treninga i edukacija unaprijediti prodaju. 
Uzimajući u obzir da su nagrade i trening redovni i na nivou tržišta, većinom problem u neefikasnoj prodaji leži u jednom od 4 odgovora sa početka teksta. Nekada je potrebno promijeniti strategiju, nekada je problem struktura koja je prespora da organizaciono bude efikasna, nekada su ljudi pogrešni na pogrešnim pozicijama, a nekada je potrebno samo redefinirati obavezne prodajne aktivnosti. 
Upravo sve navedeno nam govori da Efikasnost u Prodaji u Vašem preduzeću morate pogledati sa višeg aspekta, uključujući sve navedene kompnente, te pokušati označiti dijelove u kojima leži trenutno problem. 

Većina firmi ima slične probleme, ali ponekad je potrebno da menadžment posjeduje transformacijski način razmišljanja, a pod tim mislim da je često potrebno da se razmisli o kompletnom sistemu i strukturi na kojoj je postavljena i organizovana Vaša firma, te istu treba redizajnirati ispočetka: nova strategija, novi ljudi, nova struktura, novi treninzi, novi sistemi za mjerenje uspješnosti. 

Svake godine Vi želite više, zar ne? Pa svake godine je potrebno da se razmisli i definiše kako postići to "više"? Kojom strategijom, strukturom, ljudima i aktivnostima? Da li to postojeći sistem može? 

Imate li Vi strategiju za ovu godinu?
Da li Vam je organizaciona struktura efikasna?
Mogu li to Vaši ljudi postići? Mogu li biti efikasni?
Da li znate kojim aktivnostima ćete sigurno postići efikasnu prodaju?Izvor: autor. 

Za sva pitanja pišite na: almirtahirovic@outlook.comPrimjedbe

Popularni postovi